Informasjon

Blodårebetennelser, vaskulitter

Blodprøver

Laboratorieprøver er viktige for å fastslå hvilke organer som er involvert, for å utelukke andre sykdommer og for å følge sykdommen og behandlingen over tid.

Ofte foreligger økt antall hvite blodlegemer (leukocytose), lav blodprosent (anemi) og lavt antall blodplater (trombocytopeni). Siden medisiner som brukes i behandlingen av tilstanden, kan hemme produksjonen av blodceller, er det viktig å sjekke disse blodverdiene under behandlingen for eventuelt tidlig å kunne avdekke at det ikke oppstår beinmargshemming med alvorlig reduksjon i antallet av disse blodcellene. Også blodsenkningen (SR) og CRP er som regel forhøyet, men det er uspesifikke prøver og forhøyede verdier kan forekomme ved mange andre sykdommer.

Sykdomsforløpet må dessuten følges med målinger av blodprøver som viser nyrefunksjonen og leverfunksjonen, siden dette er organer som kan rammes av sykdommen.

Antistoff-prøver, serologiske prøver, er viktige for å avklare hvilken blodåresykdom/vaskulitt som foreligger. Det dreier seg om såkalte ANCA-tester (ANCA = antineutrofile cytoplasmiske antistoffer).

Forrige side Neste side