Informasjon

Blodårebetennelser, vaskulitter

Behandling

Hovedmålet med behandlingen er å få pasienten ut av den nedbrytende sykdomsfasen og over i en god fase (remisjon), samt å unngå organskader. Behandlingen kan grovt inndeles i tre faser:

  • Tidlig bedring av tilstanden (induksjon av remisjon)
  • Vedlikeholdsbehandling
  • Tilbakefallsbehandling

Alvorlighetsgrad og utbredelse deler pasientene i tre grupper:

  • Lokalisert eller tidlig sykdom
  • Generalisert sykdom med truende organskader
  • Alvorlig og livstruende sykdom

Den medikamentelle behandlingen består som regel i en kombinasjon av kortikosteroider og immunhemmende medisin. Etter en intensiv behandlingsperiode på tre til seks måneder (induksjon av remisjon) trappes dosene ned, og det fortsettes med vedlikeholdsbehandling. Den varer ofte i opptil 24 måneder, men i noen tilfeller varer den lengre og unntaksvis er livslang behandling nødvendig. Nye, såkalte biologiske behandlinger, har vist seg å gi gode resultater i de tilfellene der den ordinære behandlingen svikter.

Forrige side Neste side