Informasjon

Blodårebetennelser, vaskulitter

Prognose

Pasienter med utbredt blodårebetennelse (systemisk vaskulitt) er i økt risiko for andre sykdommer som følge av skader fra grunnsykdommen og den aggressive behandlingen. Alvorlige bivirkninger kan forekomme særlig det første året av behandlingen.

Mange pasienter med vaskulitt vil ha en relativt godartet, selvbegrensende sykdom - særlig hvis sykdommen er begrenset til huden. Pasienter med aggressiv sykdom, som ANCA-assosiert småkar-vaskulitt, må starte behandling snarest for å sikre en bedre prognose. Nye behandlinger har bedret prognosen ved vaskulitter.

Forrige side Neste side