Informasjon

Buergers sykdom

Buergers sykdom er en sykdom der det dannes blodpropper i små og mellomstore arterier og vener i armer og ben. Sigarettrøyking er en vesentlig årsaksfaktor.

Hva er Buergers sykdom?

Arterier i benet

Bürgers sykdom kalles også trombangiitis obliterans, som betyr betennelse som tetter til blodårene. Denne sykdommen preges av vedvarende eller tilbakevendende betennelser i små og mellomstore arterier i føtter eller armer. Dette fører til forsnevringer og blodpropper og hindret blodforsyning, spesielt til bena. Tilstanden skyldes ikke åreforkalkning (røykeben), selv om symptomene kan være like.

Årsak

Årsaken er ikke kjent, men det er en entydig sammenheng med sigarettrøyking eller annen tobakksbruk. Over 95 prosent er røykere. Studier antyder at alle former for tobakk, også skrå, tyggetobakk og snus, kan disponere for sykdommen. Sannsynligvis er det flere faktorer som virker sammen, og man regner med at det også foreligger arvelige anlegg. Tilstanden rammer ikke bare armer og ben, også andre organer miste sin blodforsyning.

Forekomst

Sykdommen rammer utelukkende personer som røyker. I Nord-Europa er sykdommen sjelden, i Syd-Europa er den hyppigere. I Norge utgjør Buergers sykdom mindre enn 1 prosent av dem som henvises til spesialist på grunn av dårlig blodsirkulasjon. 95 prosent av pasientene er menn, og sykdommen debuterer oftest før 40-års alderen.

Symptomer

I en tidlig fase er det vanlig med betennelser i overflatiske blodårer på armer eller ben. Tegnene på dette er rødhet og ømhet i huden over den betente åren. Disse forandringene går vanligvis tilbake i løpet av 2-3 uker. På grunn av de milde plagene blir tilstanden ofte oversett både av pasient og lege.

Lengre ut i forløpet får man symptomer på dårlig blodsirkulasjon, oftest i bena. Periodevise smerter i fot og eventuelt legg ved gange er typisk. Smertene gir seg når man stopper opp. Andre symptomer på dårlig blodsirkulasjon i bena er kuldefølelse, blekhet, nummenhet, prikking eller brennende følelse. Etter som sykdommen forverres, vil smertene bli hyppigere og mer langvarige, og til slutt kan man ha smerter i bena også i hvile. I alvorlige tilfeller kan man se sår (som har vanskelig for å gro) og koldbrann som følge av den dårlige sirkulasjonen.

Diagnostikk

Det kan være vanskelig å skille denne sykdommen fra åreforkalkningssykdom (røykeben). Åreforkalkning rammer imidlertid oftest personer over 40 år, og som regel er det også andre tegn til åreforkalkning (angina, hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, høyt kolesterol). Plagene ved Buergers sykdom er også klart mer framtredende i føtter og hender enn den vanlige åreforkalkningen. Videre kan vi få hjelp av den relativt typiske sykehistorien, med betennelser i overflatiske årer i den tidlige fasen. Hvis du blir henvist til en spesialist i åresykdommer, vil det være aktuelt å gjøre ultralydundersøkelse og eventuelt røntgen av blodårene dine for å kartlegge sykdommen best mulig.

Behandling

Egenbehandling

Det eneste virkelig effektive tiltak ved denne sykdommen er røykestopp. Hvis du ikke slutter å røyke, vil sykdommen alltid forverres selv om du får annen behandling. Videre bør du unngå trangt fottøy som kan hindre sirkulasjonen. Det lønner seg å holde bena varme, for ved kulde trekker blodårene seg sammen. Du bør unngå medisiner som kan føre til at blodårene trekker seg sammen, for eksempel migrenemedisiner og betablokkere ved høyt blodtrykk. Sjekk med legen hvis du lurer. Et godt råd er det også å gå seg en tur på 15-30 minutter hver dag, fordi trening bedrer sirkulasjonen til bena (det dannes flere blodårer). Hvis du har problemer med føttene som gjør det vanskelig for deg å gå, kan det tilpasses såler og skotøy som letter plagene. For å hjelpe blodsirkulasjonen i bena om natten er det lurt å heve hodeenden på senga med 20-30 centimeter. Ved sengeleie bør spesielt hælene beskyttes mot trykkskader ved hjelp av bandasjer eller polstring med skumgummi.

Annen behandling

Det finnes medisiner som kan utvide blodårene og dermed bedre blodsirkulasjonen. Dessverre er virkningen av disse medikamentene usikker og variabel. En del pasienter vil likevel kunne ha noe nytte av slike medikamenter.

De kirurgiske mulighetene er relativt begrensede, fordi dette er en sykdom som først og fremst rammer små blodårer.

Konklusjonen blir at den beste behandling vi har, er røykestopp.

Prognose

Hvis du slutter å røyke med en gang, er fremtidsutsiktene gode!! Fortsetter du å røyke, er det stor fare for at du vil ende opp med å måtte amputere deler av armer eller ben på grunn av koldbrann.

Vil du vite mer?