Informasjon

Forkalkning i halskar (karotisstenose)

Temaside om Korona

Årsak

Aterosklerose, åreforkalkning

Forkalkning (åreforkalkning) i halskar skyldes fettavleiringer på innsiden av blodårene som fører oksygenrikt blod til hjernen (arteriene). En slik fettavleiring kalles et aterom. Et plakk er en stor aterom-masse. Utviklingen av et plakk starter med at kolesterol "graver" seg inn i veggen på blodåren. Kroppen forsøker å reparere denne skaden, det dannes arrvev som gjør karveggen tykkere og stivere og blodåren smalere. Ettersom mer kolesterol avleires, blir karveggene tykkere og blodstrømmen inne i karet avtar. 

En viss grad av aterosklerose (åreforkalkning) er svært vanlig hos de aller fleste mennesker når man har passert 50-60 års alderen. Utviklingen av aterosklerose begynner allerede i 20-årsalderen, og den øker med årene. Aterosklerose er den viktigste årsaken til blant annet hjerteinfarkt, angina og hjerneslag.

Selv om aterosklerose til en viss grad er en naturlig del av aldringsprosessen, er det flere forhold som kan påskynde forkalkningen. Flere av disse risikofaktorene kan du i høy grad påvirke selv.

Røyking er en av de viktigste årsakene til aterosklerose. Hos røykere begynner forkalkningen tidligere, skjer mye raskere og får mer alvorlige konsekvenser enn hos ikke-røykere.

Personer med høyt fettinnhold i blodet er også mer utsatt for aterosklerose. Dette gjelder særlig fett i form av kolesterol. Blodets fettinnhold påvirkes til en viss grad av maten vi spiser, men også arvelige forhold har betydning.

Andre risikofaktorer er mangel på mosjon, overvekt, diabetes eller høyt blodtrykk.

Forrige side Neste side