Informasjon

Forkalkning i halskar (karotisstenose)

Temaside om Korona

Symptomer

De fleste har ingen symptomer av karotisstenosen (den er asymptomatisk). Mange vet derfor ikke at de har tilstanden, eller den kan være funnet tilfeldig ved legeundersøkelse. Personer med karotisstenose har lett forhøyet risiko for å få hjerneslag senere.

Personer som allerede har hatt drypp eller hjerneslag en gang, har høyere risiko for å få nye anfall dersom de har karotisstenose.

Hjerneslag og drypp kan arte seg på mange måter. Såkalte TIA-anfall er kortvarige og varer mindre enn 24 timer, og symptomene går helt tilbake. Ved hjerneslag kan resultatet bli varige skader. Vanlige symptomer er kraftsvekkelse, forbigående synssvekkelse, tap av føleevnen, talevansker, plutselig svimmelhet, besvimelse eller balanseproblemer. Ofte er bare ett eller få av disse symptomene tilstede.

Forrige side Neste side