Informasjon

Forkalkning i halskar (karotisstenose)

Diagnostikk

Karotisstenose er ofte et tilfeldig funn når legen lytter på halskarene med et stetoskop. Legen kan da høre "susen" av blod som passerer det trange stedet. Lytting på halskarene sier imidlertid lite om graden av forsnevring. Med en ultralydundersøkelse får man et godt bilde av forsnevringen. 

Andre ganger blir tilstanden avklart først etter et hjerneslag eller et drypp (TIA). Ultralydundersøkelse av halskarene inngår da i utredningen. Pasienter med karotisstenose har økt risiko for slag kort tid etter TIA, og de bør derfor utredes raskt. 

Forrige side Neste side