Informasjon

Forkalkning i halskar (karotisstenose)

Forkalkning i halskar (karotisstenose) er en forholdsvis vanlig tilstand hos eldre mennesker. Sykdommen oppstår når forkalkninger fester seg i veggen på halskarene og gjør dem trangere.

Diagnostikk

Karotisstenose er ofte et tilfeldig funn når legen lytter på halskarene med et stetoskop. Legen kan da høre "susen" av blod som passerer det trange stedet. Lytting på halskarene sier imidlertid lite om graden av forsnevring. Med en ultralydundersøkelse (ultralyd med farge Doppler) får man et godt bilde av forsnevringen. 

Andre ganger blir tilstanden avklart først etter et hjerneslag eller et drypp (TIA). Ultralydundersøkelse av halskarene inngår da i utredningen. Pasienter med karotisstenose har økt risiko for slag kort tid etter TIA, og de bør derfor utredes innen kort tid (mindre enn 2 uker).

Forrige side Neste side