Informasjon

Forkalkning i halskar (karotisstenose)

Behandling?

Mange har ingen symptomer fra karotisstenosen. Selv om pasientene med asymptomatisk karotisstenose har en lett økt risiko for å få hjerneslag og drypp, så viser ikke forskningen noen overbevisende gevinst av kirurgisk inngrep.

Blodfortynnende medisiner, såkalt acetylsalisylsyre (f.eks Albyl-E®), reduserer risikoen for hjerneslag og TIA. Alle med påvist karotisstenose bør derfor bruke slike medisiner livet ut.

Personer med høyt kolesterolnivå kan ha nytte av kolesterolsenkende legemidler, såkalte statiner

Hos de som har betydelig innsnevring og symptomer og tegn på trange årer, er det være aktuelt med kirurgisk behandling. Slike operasjoner skjer som regel ved at kirurgen fjerner plakkene inne i åren (endarterektomi), eller ved at et kort rør settes inn og motvirker at området raskt går tett igjen (stenting).

Hos pasienter som har hatt drypp (TIA) som følge av trange halskar, ser det ut som at tidlig inngripen - innen to uker - gir bedre resultater enn senere inngrep. Rask og effektiv utredning og behandling av disse pasientene er derfor viktig.

Atherektomi
Animasjon av atherektomi, fjerning av plakk

Den viktigste forebyggende behandlingen kan du imidlertid gjøre selv.

Forrige side Neste side