Informasjon

Forkalkning i halskar (karotisstenose)

Prognose

De fleste med karotisstenose vil aldri få hjerneslag eller drypp. Risikoen er imidlertid litt økt, og varierer med hvor mange kar som er forkalket, hvor stor forkalkningen er og om andre risikofaktorer finnes, f.eks røyking og høyt kolesterol.

Mange vil også ha forkalkninger i andre blodkar i kroppen, blant annet kransårene i hjertet. Da er det økt risiko for angina og hjerteinfarkt.

Egenbehandling og medisiner kan redusere risikoen for disse komplikasjonene.

Forrige side Neste side