Informasjon

Sprekkdannelse i hovedpulsåren - aortadisseksjon

Aorta er navnet på hovedpulsåren. Det kalles aortadisseksjon når det oppstår en rift inne i hovedpulsåren slik at blod trenger inn i veggen i blodåren.

Hva er aortadisseksjon?

Arterier og vener i abdomen og lyske
Arterier og vener i abdomen og lyske

Aorta er hovedpulsåren som går ut fra hjertet. I brysthulen avgår pulsårer (arterier) til hodet og armene, i bukhulen avgår pulsårer til organer i buken. Aorta ender i bekkenet der den deler seg i to og går ned i hvert av benene og endrer da navn til arteria iliaca.

Det kalles aortadisseksjon når det oppstår en rift inne i hovedpulsåren slik at blod trenger inn i veggen i blodkaret, og medfører at de indre lagene i åreveggen løsner fra det ytre laget. Symptomene ved aortadisseksjon er plutselige, sterke brystsmerter eller magesmerter. Disse kommer i løpet av sekunder, og de kan stråle ut mellom skulderbladene og bak i ryggen.

Det er 60-80 nye tilfeller av denne komplikasjonen i Norge hvert år.

Årsak

Aortadisseksjon, angiografi

Aortadisseksjon oppstår som følge av en svakhet i hovedpulsårens vegg. Dette kan være medfødt, være en følge av åreforkalkning eller skader etter kirurgi eller ulykker. Blod strømmer ut i blodårens vegg, og presser seg vei på langs i åreveggen. Dette kan føre til at hovedpulsåren sprekker, og gir opphav til en meget alvorlig og livstruende blødning. Hos eldre er det oftest åreforkalkning og høyt blodtrykk som er årsakene, hos yngre er medfødte bindevevssykdommer eller medfødte klaffefeil hyppigere årsaker.

Aortadisseksjon er en hyperakutt tilstand hvor det er nødvendig med øyeblikkelig innleggelse i sykehus for behandling.

Bildet:

  1. Kateter i det ekte hulrommet (lumen)
  2. Falskt lumen
  3. Høyre nyrearterie som avgår fra det falske lumen

Diagnostikk

Diagnosen mistenkes på bakgrunn av de typisk symptomene, og pasientene legges straks inn i sykehus. Tilstanden kan forveksles med akutt hjerteinfarkt, eller sjeldnere med blodpropp i lungene. I sykehus blir diagnosen stilt ved hjelp av CT-undersøkelser, eventuelt såkalt ekkokardiografi eller sjeldnere ved MR-undersøkelse.

Behandling

Behandlingen er avhengig av hvor i hovedpulsåren disseksjonen foregår. Disseksjon i den første og oppadstigende delen av hovedpulsåren er mest alvorlig (såkalt type A-disseksjon) og blir oftest forsøkt operert så raskt som mulig ved et thoraxkirurgisk senter. Operasjonen utføres ved bruk av hjerte-lungemaskin. Det kan være nødvendig å skifte ut både hjerteklaffer (aortaklaffer) og en del av hovedpulsåren (aorta ascendens).

Dersom det kun foreligger disseksjon i den nedadgående delen av hovedpulsåren, er resultatene best med konservativ behandling, det vil si streng blodtrykksbehandling og overvåkning og ikke operasjon.

Prognose

Ubehandlet er prognosen dårlig. Dødeligheten er ca. 20 prosent før pasienten rekker til sykehus, og ca. 30 prosent under sykehusopphold. Dersom behandlingen er vellykket, er det funnet 10-års overlevelse etter utskrivning hos opptil 60 prosent.

Vil du vite mer?