Informasjon

Aortaaneurisme

Et aortaaneurisme er en avgrenset utvidelse av hele åreveggen i hovedpulsåren. Utvidelsen er minst dobbelt så vid som nærmeste normale del av blodåren.

Hopp til innhold

Hva er et aortaaneurisme?

Abdominalt aorta aneurisme

Et aortaaneurisme er en avgrenset utvidelse av hele åreveggen i hovedpulsåren. Utvidelsen er minst dobbelt så vid som nærmeste normale del av blodåren. I praksis vil det si en utvidelse av hovedpulsåren på mer enn 3 cm. Aneurismene kan være spoleformede eller sekkformede.

Tallene for forekomst er usikre. Forekomsten synes å øke, og det er sannsynligvis mørketall på grunn av plutselig død som følge av ikke-diagnostiserte aneurismer som sprekker. I obduksjonsmaterialer foreligger aneurisme i bukdelen av hovedpulsåren hos 2-4% ved alder over 50-60 år. Tilstanden er fire ganger så vanligere hos menn enn kvinner.

Årsaker

Åreforkalkning, som svekker karveggen, er den viktigste årsaken. Risikofaktorer for å få aneurisme er annen blodkarsykdom, høyt blodtrykk og røyking, familiehistorie med aneurismer i bukdelen av hovedpulsåren; skader, årebetennelser, syfilis og bindevevssykdommer er sjeldne disponerende faktorer.

Diagnostikk

Alle aneurismer er vanligvis symptomfrie - med mindre de utvider seg raskt eller dersom de sprekker. Symptomer kan noen ganger skrive seg fra trykk mot omgivende strukturer: Bukaorta kan gi rygg og magesmerter, oftest vedvarende. Brystdelen av aorta kan gi brystsmerter eller symptomer forårsaket av trykk på spiserør, stemmebåndsnerven eller kroppens store samleåre. Det kan være hoste av blod som følge av sammenpressing av luftrør eller bronkier (mindre luftrør) eller heshet som følge av trykk på venstre del av stemmebåndsnerven.

Aneurismer i lysker og knehaser kan av og til kjennes av legen. Aneurisme i bukaorta kan oppdages tilfeldig som en pulserende svulst i buken. Raskt voksende aneurismer kan gi ømhet i magen. Aneurisme i brystdelen av aorta er oftest et tilfeldig funn på røntgenbilde av brystkassen.

Undersøkelse med ultralyd kan vise både størrelse og utbredelse av aneurismet. Særlig aneurismer i bukaorta vises godt på ultralyd. Undersøkelsen brukes til kontroll for å følge eventuell vekst. CT (trommelrøntgen) gir nøyaktige mål og viser anatomien godt, og er et aktuelt alternativ til ultralyd. Det kan også bli aktuelt å gjøre røntgenundersøkelse med kontrast av aorta før en eventuell operasjon.

utposning på hovedpulsåren
Animasjon av utposning på hovedpulsåren i buken

Behandling

Målet med behandlingen er rekonstruksjon av aorta hvis det er fare for at den kan sprekke, det vil si hvis et aneurisme i bukaorta er videre enn 5,5 cm. Dersom aneurismet har sprukket, vil akutt operasjon være nødvendig for å redde livet til pasienten.

Behandlingen er operasjon som kan foregå enten ved åpen operasjon eller ved innvendig armering av åren. Ved åpen operasjon fjernes den ødelagte delen av aorta og erstatter den med en kunstig åre, en såkalt karprotese. Noen aneurismer kan behandles med en innvendig armering (stent), som settes inn fra en eller begge lysker. Eventuell slik behandling er avhengig av aneurismets utseende, og sykehusets erfaring med metoden.

Kirurgi er nødvendig ved lekkasje eller sprekkdannelse i aneurismet. Andre grunner til kirurgi kan være smerter, passasjehinder i urinledere på grunn av aneurismet, blodpropp avgått fra aneurismet. Dersom kontroller viser at aneurismet vokser (mer enn 1 cm per år) eller størrelsen er over 5,5 cm, så er det også grunnlag for operasjon. Dette er store og omfattende inngrep med stor fare for komplikasjoner. Følgende faktorer taler mot kirurgisk behandling p.g.a.komplikasjonsrisikoen: Hjerteinfarkt siste 6 måneder, hjertesvikt, lungesvikt med tungpust i hvile, kreftsykdom med reduserte leveutsikter og nyresvikt.

Aneurisme på hovedpulsåren er hos de fleste et tegn på at blodårene også ellers i kroppen kan være skadet av åreforkalkning. Det er derfor svært viktig å bremse denne åreforkalkningsprosessen med de midler som finnes. Dette betyr at man må slutte å røyke - dette er helt avgjørende både for videre utvikling av sykdommen og for å tåle en eventuell operasjon. Dessuten er det aktuelt med kolesterolsenkende behandling, og nøye blodtrykksbehandling til alle med forhøyet blodtrykk.

Prognose

Et aortaaneurisme kan være uten symptomer livet ut. Store aneurismer som utvider seg, vil etter hvert gi symptomer som smerter i rygg/øvre del av buken eller symptomer som skyldes sammenpressing av kroppens hovedsamleåre, spiserøret eller luftrøret. Hvis utvidelsen fortsetter, vil dette føre til at aneurismet sprekker og plutselig død.

Langtidsutsiktene vil avhenge av aneurismets størrelse og lokalisasjon. Aneurismer i bukaorta som er mindre enn 5 cm, har liten sjanse for å sprekke. Aneurismer som er over 7 cm, vil i 3 av 4 tilfelle sprekke i løpet av 5 år hvis man ikke blir operert. Et opererert aneurisme gir leveutsikter som normalbefolkningen, forutsatt at man ikke har samtidig hjertesykdom.

Komplikasjoner til aneurisme er livstruende blødning, svikt i blodtilførsel til hjertemuskelen, hjerneslag, nyresvikt og sviktende blodtilførsel til tarm. Andre komplikasjoner er blodpropp, infeksjon i karprotese, arrbrokk og lekkasje fra karprotese.

Vil du vite mer?