Informasjon

Aortaaneurisme

Et aortaaneurisme er en avgrenset utvidelse av hele åreveggen i hovedpulsåren. Utvidelsen er minst dobbelt så vid som nærmeste normale del av blodåren.

Hva er et aortaaneurisme?

Abdominalt aorta aneurisme

Et aortaaneurisme er en avgrenset utvidelse av hovedpulsåren. Det utvidede partiet er minst en halv gang videre enn nærmeste normale del av blodåren. I praksis vil det si en utvidelse av hovedpulsåren til mer enn 3 cm i buken, eller mer enn 4 cm i brysthulen. Aneurismene kan omfatte hele omkretsen (spoleformede) eller kun som en mindre utposning (sekkformede).

Tallene for forekomst er usikre. Forekomsten er avtagende, mest sannsynlig på grunn av at antallet røykere avtar. Ved screening-undersøkelser hos 65 år gamle menn, som blant annet gjøres i Sverige, finner man forekomst på ca. 1-2 prosent. Forekomsten øker med aldreren. Tilstanden er fire ganger vanligere hos menn enn kvinner.

Neste side