Informasjon

Aortaaneurisme

Diagnostikk

Aneurismer er vanligvis symptomfrie - med mindre de utvider seg raskt eller dersom de sprekker. Symptomer kan noen ganger skrive seg fra trykk mot omgivende strukturer: Bukaorta kan gi rygg og magesmerter, oftest vedvarende. Brystdelen av aorta kan gi brystsmerter eller symptomer forårsaket av trykk på spiserør, stemmebåndsnerven eller kroppens store samleåre. Det kan være hoste av blod som følge av sammenpressing av luftrør eller bronkier (mindre luftrør) eller heshet som følge av trykk på venstre del av stemmebåndsnerven.

Aneurisme i bukaorta kan oppdages tilfeldig som en pulserende svulst i buken. Raskt voksende aneurismer kan gi ømhet eller smerter i magen. Aneurisme i brystdelen av aorta er oftest et tilfeldig funn på røntgenbilde av brystkassen.

Undersøkelse med ultralyd kan vise både størrelse og utbredelse av aneurismet. Særlig aneurismer i bukaorta vises godt på ultralyd. Undersøkelsen brukes til kontroll for å følge eventuell vekst. CT-røntgen gir nøyaktige mål og viser anatomien godt, og er et aktuelt alternativ til ultralyd. Det kan også bli aktuelt å gjøre røntgenundersøkelse med kontrast av aorta før en eventuell operasjon.

Animasjon av utposning på hovedpulsåren i buken
Forrige side Neste side