Informasjon

Aortaaneurisme

Prognose

Et aortaaneurisme kan være uten symptomer livet ut. Store aneurismer som utvider seg, kan etter hvert gi symptomer som smerter i rygg/øvre del av buken eller symptomer som skyldes sammenpressing av kroppens hovedsamleåre, spiserøret eller luftrøret. Hvis utvidelsen fortsetter, vil dette føre til at aneurismet sprekker med stor fare for plutselig død.

Langtidsutsiktene vil avhenge av aneurismets størrelse og lokalisasjon. Aneurismer i bukaorta som er mindre enn 5 cm, sprekker i praksis ikke. Dersom aneurismet øker i størrelse, øker risiko for at det kan sprekke. Derfor anbefales operasjon dersom aneurismet blir større enn 5,5-6 cm i diameter. Et opererert aneurisme gir leveutsikter som normalbefolkningen, forutsatt at man ikke har samtidig hjertesykdom.

Komplikasjoner til aneurisme som ikke behandles, er livstruende blødning, svikt i blodtilførsel til hjertemuskelen, hjerneslag, nyresvikt og sviktende blodtilførsel til tarm. Andre komplikasjoner er blodpropp, infeksjon i karprotese, arrbrokk og lekkasje fra karprotese.

Forrige side Neste side