Informasjon

Arterielle leggsår eller fotsår

Arterielle sår oppstår som følge av utilstrekkelig blodtilførsel som gir oksygenmangel (iskjemi) i hud og underliggende vev. Den vanligste bakenforliggende årsak er åreforkalkning (aterosklerose) i arteriene i lår, legg og/eller fot.

Hopp til innhold

Arterielt leggsår eller fotsår

Arterier, pulsårer, er navnet på de blodårene som fører oksygenrikt blod ut i kroppen. Arterielle sår oppstår som følge av en utilstrekkelig blodtilførsel som gir oksygenmangel (iskjemi) i hud og underliggende vev. Den vanligste underliggende årsak er åreforkalkning (aterosklerose) i arteriene i lår, legg og/eller fot. Det kan gi symptomer som gangsmerter (intermitterende klaudikasjon), hvilesmerter, koldbrann (gangren) og sårdannelse (ulcerasjon). Diabetes øker risiko for sårdanning.

De fleste sår nedenfor kneet skyldes venesvikt, det vil si forandringer i de blodårene som fører oksygenfattig blod tilbake til hjertet og lungene. Venøse sår utgjør 60-70% av sårene på leggen, arteriesvikt 5-10% og 15-20% er en blanding av disse. Arterielle sår finnes i ca. 10% av tilfellene på øvre halvdel av leggen, ca. 40% på nedre halvdel av leggen og hos ca. 50% på foten nedenfor ankelen.

Livstidsrisiko for å rammes av alle typer leggsår er 1-2%, og leggsår forekommer hos 3-4% av personer over 65 år. I vestlige land øker forekomsten av sår i takt med den økende levealder og med risikofaktorer som røyking, overvekt og diabetes.