Informasjon

Arterielle leggsår eller fotsår

Arterielle sår oppstår som følge av utilstrekkelig blodtilførsel som gir oksygenmangel (iskjemi) i hud og underliggende vev. Den vanligste bakenforliggende årsak er åreforkalkning (aterosklerose) i arteriene i lår, legg og/eller fot.

Arterielt leggsår eller fotsår

Arterier, pulsårer, er navnet på de blodårene som fører oksygenrikt blod ut i kroppen. Arterielle sår oppstår som følge av en utilstrekkelig blodtilførsel som gir oksygenmangel (iskjemi) i hud og underliggende vev. Den vanligste underliggende årsak er åreforkalkning (aterosklerose) i arteriene i lår, legg og/eller fot. Det kan gi symptomer som gangsmerter (intermitterende klaudikasjon), hvilesmerter, koldbrann (gangren) og sårdannelse (ulcerasjon). Diabetes øker risiko for sårdanning.

De fleste sår nedenfor kneet skyldes venesvikt, det vil si forandringer i de blodårene som fører oksygenfattig blod tilbake til hjertet og lungene. Venøse sår utgjør 60-70 prosent av sårene på leggen, arteriesvikt fem til ti prosent og 15-20 prosent er en blanding av disse. Arterielle sår finnes i cirka 10 prosent av tilfellene på øvre halvdel av leggen, cirka 40 prosent på nedre halvdel av leggen og hos cirka 50 prosent på foten nedenfor ankelen.

Livstidsrisiko for å rammes av alle typer leggsår er en til to prosent, og leggsår forekommer hos tre til fire prosent av personer over 65 år. I vestlige land øker forekomsten av sår i takt med den økende levealder og med risikofaktorer som røyking, overvekt og diabetes.

Neste side