Informasjon

Subclavian steal-syndrom

Subclavian steal-syndrom er betegnelsen på det unormale blodstrømsmønsteret som forårsakes av innsnevring (avstengning eller avklemming) av subclavia-arterien på halsen.

Hva er subclavian steal-syndrom?

Arterier på halsen
Arterier på halsen

Pulsåren arteria subclavia avgår fra hovedpulsåren (aorta) like etter avgangen fra hjertet. En gren går til venstre arm og en gren går til høyre arm. Like etter starten på hver av subclavia-arteriene avgår en gren til hjernen, henholdsvis høyre og venstre arteria vertebralis.

Subclavian steal-syndrom er betegnelsen på det unormale blodstrømsmønsteret som forårsakes av innsnevring (avstengning eller avklemming) av subclavia-arterien på halsen. Arterie er fellesbetegnelsen på blodårer som fører oksygenrikt blod ut i kroppen. Subclavia-arterien avgir en arteriegren som går opp til samme side av hjernen (arteria vertebralis) og resten av arterien fortsetter ut i samme sides arm.

Ved en slik blokkering av blodsirkulasjonen på halsen kan det føre til at blod strømmer motsatt vei i arteria vertebralis (det vil si fra hjernen), noe som fører til at det "stjeles" blod fra hjernen, og det kan medføre forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon og arte seg som et "drypp". Tilstanden kan gi symptomer som episoder med akutt svimmelhet, og den kan gi ubehag i armen.

Tilstanden er ikke uvanlig. Den forekommer hyppigst hos personer over 50 år og er noe vanligere hos menn enn hos kvinner. Venstre arteria subclavia er 3-4 ganger hyppigere utsatt for denne feilen. Cirka 1 prosent av befolkningen vil kunne få subclavian steal-syndrom, men bare 5 prosent av disse vil oppleve "drypp" (TIA) som følge av dette.

Neste side