Informasjon

Subclavian steal-syndrom

Temaside om Korona

Symptomer

De fleste med subclavian steal-fenomen har ingen symptomer. Diagnosen er oppdaget ved en tilfeldighet, for eksempel ved ultralydundersøkelse på halsen som ledd i utredning av annen sykdom. 

Blant de med symptomer kan redusert blodtilførsel til hjernestammen, lillehjernen, synssenteret i hjernen eller samme sides arm føre til en rekke ulike symptomer. Dersom hjernen mister noe av sin blodtilførsel, kan det gi symptomer som anfallsvis svimmelhet, talevansker (dysartri), ukontrollerte bevegelser (ataksi), dobbeltsyn og falltendens samt synsforstyrrelser i form av forbigående synsfeltutfall. Symptomene kan ligne på TIA - "drypp" eller hjerneslag. Dersom det er første gangen du opplever slike symptomer, ved endring eller usikkerhet om symptombildet, bør du ringe 113. 

Ofte vil ekstra blodtilførsel fra andre arterier korrigere for blodtrykksfallet, og da vil det ikke oppstå særlige symptomer. Symptomer på grunn av nedsatt blodtilførsel til armen er mindre vanlig forekommende enn hjernesymptomer. Sviktende sirkulasjon til armen kan gi seg uttrykk som svakhet, smerter ved bruk av armen, prikkefornemmelse eller kuldefølelse i armen. Symptomene kan i noen tilfeller provoseres frem ved armmuskelarbeid eller ved rask hodedreining mot den aktuelle siden. I yrker hvor det arbeides mye med armene over horisontalnivå, kan symptomene således være ekstra fremtredende.

Forrige side Neste side