Informasjon

Subclavian steal-syndrom

Temaside om Korona

Behandling

Diagnostikk og behandling av subclavian steal-syndrom er tverrdisiplinær og involverer nevrolog, karkirurg og røntgenlege. Ved subclavian steal uten eller med kun sparsomme symptomer anbefales en avventende behandling uansett grad av blodstrømsforandringer i arteria vertebralis. Den avventende behandlingen vil vanligvis bestå av modifisering av risikofaktorer for åreforkalkning gjennom behandling av høyt blodtrykk, diabetes mellitus og høyt kolesterol samt eventuelle råd om røykestopp. Slike forebyggende tiltak vil uansett være av verdi ved å bidra til å redusere risikoen for hjerneslag, koronar hjertesykdom og karsykdom i bena.

Ved klare og plagsomme symptomer bør pasienten vurderes med henblikk på kateterbehandling eller operasjon som åpner det trange partiet i blodåren. I de fleste tilfeller er det mest aktuelt med kateterbehandling. Dette gjøres ved å innføre en ballongkateter i det trange partiet, fylle ballongen med væske for å presse ut forsnevringen for å så sette in en armering (stent) i det avsnittet der innsnevringen var. Hele inngrepet kalles PTA med stentbehandling.

Noen ganger er ikke det trange partiet i blodåren egnet for PTA med stentbehandling. I disse tilfeller er det aktuelt å behandle med karkirurisk operasjon. Resultatene av både kateterbehandling og operasjon mot subclavian steal-syndrom er generelt sett gode. Valget av behandlingsmetode må alltid vurderes individuelt.

Forrige side Neste side