Informasjon

Subclavian steal-syndrom

Temaside om Korona

Prognose

Isolert sett representerer ikke denne tilstanden noen vesentlig risiko for varig hjerneskade, hjerneslag eller død. Imidlertid foreligger det få studier rundt dette.

Likevel må man ikke glemme at de fleste subclavian steal-pasienter har betydelig økt risiko for andre typer sykdom og død som følge av annen åreforkalkning, først og fremst hjerneslag og hjerteinfarkt.

En oppfølgingsstudie av pasienter med høygradig innsnevring av arteria subclavia og som ble behandlet med PTA og stent, viste at av de 90 pasientene som hadde symptomer før behandlingen, rapporterte tre av fire pasienter fullstendig symptomlindring, mens de øvrige pasientene opplevde alle en betydelig bedring.

Forrige side Neste side