Informasjon

Subclavian steal-syndrom

Temaside om Korona

Oppfølging

Pasienter med subclavian steal-fenomen eller -syndrom bør tilbys oppfølgende kontroller med blodtrykksmåling og pulskontroll på begge armer. Kontroll ultralydundersøkelse av halskar gjøres etter behov. Dersom det skulle tilkomme nye eller økt grad av symptomer og eventuelt også endring i blodstrømsmønsteret, kan det være aktuelt å revurdere indikasjonen for kateterbehandling eller operasjon.

Forrige side Neste side