Informasjon

Nedsatt blodsirkulasjon i beina

Diagnostikk

Sykdommen utvikles langsomt. Når plagene melder seg, har de fleste hatt forandringer i blodårene i mange år.

Nedsatt blodforsyning kan gi typiske symptomer, først og fremst smerter i leggene (ev. sete eller lårmuskler) ved gange. Ofte kan pasienter angi nokså nøyaktig hvor langt de kan gå, før smertene setter inn. Etter å ha hvilt litt, kan man gå den samme strekningen en gang til.

Ved vanlig legeundersøkelse kan man påvise nedsatt sirkulasjon i pulsårene i det smertefulle beinet ved at pulsen på foten er svekket eller borte. Pulsen undersøkes i lyskene, i knehasene og på føttene. Man kan i mange tilfeller høre med stetoskop at det foreligger trange partier i pulsårene i magen eller i lysken. Samtidig er det ofte andre tegn på nedsatt sirkulasjon som tørr og glinsende hud, kald hud, håravfall på leggene, sprø og tette negler - og sårdannelse. Sår som gror senere enn normalt, er typisk.

Diagnosen bekreftes ved å påvise forskjell mellom blodtrykk på ankel og arm (ankel-arm indeks). Dette gjøres med vanlig blodtrykksmåler og registrering av puls med en pulsmåler (doppler). Normalt er blodtrykket i ankelen like høyt eller litt høyere enn på armen. Ved åreforkalkninger vil trykket i ankelen reduseres. Dersom trykket i ankelen er mer enn 10 prosent redusert sammenlignet med armtrykket, er diagnosen sikker.

Diagnosen kan om nødvendig bekreftes ved ultralyd. Eventuelt gjøres også røntgen, CT eller MR som forberedelser til operasjon.

Forsnevring i arterie
Stentbehandlet trang arterie
Forrige side Neste side