Informasjon

Nedsatt blodsirkulasjon i beina

Temaside om Korona

Diagnostikk

Sykdommen utvikles langsomt. Når plagene melder seg har de fleste hatt forandringer i blodårene i mange år.

Nedsatt blodforsyning kan gi typiske symptomer, først og fremst smerter i leggene (ev. sete eller lårmuskler) ved gange. Ofte kan pasienter angi nokså nøyaktig hvor langt de kan gå, før smertene setter inn. Etter å ha hvilt litt, kan man gå den samme strekningen en gang til.

Ved vanlig legeundersøkelse kan man påvise nedsatt sirkulasjon i pulsårene i det smertefulle beinet ved at pulsen på foten er svekket eller borte. Pulsen undersøkes i lyskene, i knehasene og på føttene. Man kan i mange tilfeller høre med stetoskop at det foreligger trange partier i pulsårene i magen eller i lysken. Samtidig er det ofte andre tegn på nedsatt sirkulasjon som tørr og glinsende hud, kald hud, håravfall på leggene, sprø og tette negler - og sårdannelse. Sår som gror senere enn normalt er typisk.

Diagnosen bekreftes ved å påvise forskjell mellom blodtrykk på ankel og arm (ankel-arm indeks). Dette gjøres med vanlig blodtrykks-måler og registrering av puls med en pulsmåler (doppler). Normalt er blodtrykket i ankelen like høyt eller litt høyere enn på armen. Ved åreforkalkninger vil trykket i ankelen reduseres. Dersom trykket i ankelen er mer enn 10% redusert sammenlignet med armtrykket, er diagnosen sikker.

Diagnosen kan om nødvendig bekreftes ved ultralyd. Eventuelt gjøres også røntgen, CT eller MR som forberedelser til operasjon.

Forsnevring i arterie
Stentbehandlet trang arterie
Forrige side Neste side