Informasjon

Nedsatt blodsirkulasjon i beina

Behandling

Hensikten med behandlingen er å bremse sykdomsutviklingen og minske plagene, forhindre koldbrann, samt forebygge hjerneslag og hjerteinfarkt.

Hva kan du gjøre selv?

  • Røykestopp er helt nødvendig for å stanse prosessen. Dersom du fortsetter å røyke, vil sykdommen langsomt forverre seg uansett hva du ellers gjør
  • Regelmessig gangtrening bedrer blodsirkulasjonen. Du bør belaste til smertene er plagsomme, og deretter hvile til de gir seg. Dette bør gjentas mange ganger daglig. Helst bør du drive gåtrening i minst 30 minutter minst 3-5 dager i uken.
  • God fothygiene er viktig for å forebygge infeksjoner og sår. Til dette kan du få hjelp av en fotterapeut
  • Dersom det foreligger diabetes, er god regulering av sykdommen av stor betydning for å forebygge en forverring av blodåresykdommen

Medikamentell behandling

Det finnes ingen effektive medisiner mot nedsatt sirkulasjon i beina, men medisiner er viktige bidrag for å stanse sykdomsutviklingen. Det anbefales til alle som tåler slik medisin å bruke blodfortynnende medisiner av typen acetylsalisylsyre (eks. Albyl-E) eller klopidogrel.

Alle anbefales også å bruke kolesterolsenkende medisiner av typen statiner. Dette er vist å bremse sykdomsutviklingen og bidra til å forebygge komplikasjoner. Blodtrykksenkende medisiner anbefales til alle med for høyt blodtrykk.

Dersom du har diabetes, er god regulering av sykdommen viktig.

Kirurgi

Kirurgi med blokking av trange partier i blodåren, eller utskifting av blodårer (by-pass), kan i noen tilfeller være nødvendig for å lindre plager. Slik behandling er imidlertid ikke livsforlengende. Operasjon gjøres kun der alle behandlingsalternativer er forsøkt uten tilstrekkelig effekt. Operasjon er også nødvendig dersom det er akutt fare for koldbrann.

Stentbehandling
Bypass-operert arterie
Forrige side Neste side