Informasjon, tilstand

Blodpropp i legg eller arm, dyp venetrombose (DVT)

Årsaker

Mange forhold kan føre til dannelse av blodpropp i de dype venene. En særlig viktig faktor er manglende bevegelse, for eksempel langvarig sengeleie ved sykdom, etter en operasjon eller langvarig stillesitting i forbindelse med reiser. Det fører til tregere sirkulasjon, eventuelt til avklemming av blodårer, og øker risikoen for blodproppdannelse.

Det har vist seg at man er særlig utsatt for å få blodpropp de første 4 ukene etter beinbrudd, etter operasjoner eller etter infeksjonssykdommer. Insetting av protese i hofter eller knær gir spesielt stor risiko. I forbindelse med disse operasjonene gis det derfor rutinemessig forebyggende behandling mot blodpropp. Risiko for blodpropp er også økt hos personer med fedme, ved bruk av p-piller og i svangerskap. Dersom du tidligere har hatt blodpropp er det økt risiko for nye tilfeller.

Det finnes også noen medfødte, arvelige avvik i blodlevringssystemet som fører til økt risiko for å få blodpropp.

Kvinner og blodpropp

Det er velkjent at P-piller, særlig i kombinasjon med økende alder og sigarettrøyking, øker risikoen for blodpropp. P-piller skal derfor ikke brukes av kvinner som tidligere har hatt blodpropp, eller der det er flere tilfeller av blodpropp i nær familie. Også hormonbehanding i og etter overgangsalderen øker risikoen for blodpropp. Risikoen er også noe økt i svangerskap, og med økende alder hos den gravide. Fødsel ved keisersnitt øker risikoen ytterligere.

Forrige side Neste side