Informasjon, tilstand

Blodpropp i legg eller arm, dyp venetrombose (DVT)

Temaside om Korona

Diagnostikk

En blodpropp i leggen fører til hevelse, og ofte samtidig noe økt temperatur og svak rødfarge i huden. De fleste kjenner også noe smerte både ved gange og i hvile. Slike smerter vil normalt lindres dersom man hever den hovne og smertefulle kroppsdelen og holder den i ro.

Sykehistorien og funn ved legeundersøkelsen gir mistanke om blodpropp, men det er nødvendig med tilleggsundersøkelser. Ved usikker diagnose kan blodprøven D-dimer bidra til å støtte eller avkrefte mistanken. Endelig bekreftelse av diagnosen får man ved ultralyd-undersøkelse av blodårene i legg/lår og eventuelt bekken. Alternativt kan en røntgen-undersøkelse etter kontrastinnsprøyting også brukes.

Dersom det påvises dyp venetrombose uten noen tydelig årsak, er det aktuelt å utrede om det foreligger en forstyrrelse av blodlevringssystemet. I noen tilfeller, spesielt hos eldre, er det også anbefalt å gjøre noen enkle undersøkelser for å utelukke at det foreligger annen sykdom, eksempelvis kreft. 

Forrige side Neste side