Informasjon, tilstand

Blodpropp i legg eller arm, dyp venetrombose (DVT)

Behandling

Behandlingen av dyp venetrombose kan i de aller fleste tilfellene gjennomføres uten innleggelse i sykehus. Etter at diagnosen er stilt vil legen ved akuttavdelingen på sykehuset utstyre deg med resept på egnet medisin. Hensikten med behandlingen er å forhindre at blodproppen vokser, og dernest bidra til at den løses opp. Behandlingen reduserer plagene og kan forebygge alvorlige komplikasjoner.

Akuttbehandling

I akuttfasen brukes blodfortynnende medisin. Det finnes tre ulike alternativer: (1) Tablettbehandling med direktevirkende antikoagulantia (DOAK), (2) blodfortynnende sprøyter (Heparin) eller (3) warfarin (Marevan) tabletter. Alternativ (1) DOAK brukes mest, men kan ikke brukes av alle. Gravide skal behandles med Heparin, og ved noen kreftsykdommer med blodpropp anbefales også warfarin. Det må også tas hensyn til hvilke andre medisiner som eventuelt brukes. 

Blodfortynnende medisiner brukes i 3 måneder eller lenger. Under warfarin-behandling (Marevan) må du gå til jevnlige kontroller hos egen lege for å måle blodfortynningen (INR) og eventuelt justere medisindosen. 

Blodfortynnende medisiner kan føre til indre blødninger dersom man tar for mye, og til blodpropp dersom man tar for lite. Det er derfor viktig å være nøye med å følge anbefalt dosering i hele behandlingsperioden. 

Oppfølging

Du blir bedt om å gå til kontroll hos din fastlege 2-3 uker etter at behandlingen har startet for å kontrollere at behandlingen virker, og for å sjekke for bivirkninger eller problemer med behandlingen. Dersom det ikke var noen klar årsak til blodproppen (sengeleie, operasjon el.l.) vil det hos noen bli foretatt en helsesjekk som også omfatter blodprøver og røntgen av lungene. Dersom det er mistanke om at det kan foreligge unormal blodlevring, vil det bli tatt noen prøver hos en spesialist i blodsykdommer. 

Normal behandlingstid er tre måneder. Dersom det påvises sykdom eller blodlevringsforstyrrelse som øker risiko for nye episoder, er det aktuelt å forlenge behandlingen på ubestemt tid. 

Forebyggende behandling

Det er flere ting du kan gjøre selv for å forebygge blodpropp. Det aller viktigste er å unngå unødvendig langvarig sengeleie. Sørg for å være i aktivitet. Ikke ligg hele dagen dersom du er i dårlig form, vær oppegående og ta heller noen flere pauser.

Etter kirurgiske inngrep er det viktig å komme raskt i aktivitet. Hvis det foreligger risikofaktorer for å få blodpropp, vil du bli behandlet med forebyggende, blodfortynnende medisiner i forbindelse med operasjoner eller sykdommer hvor man tvinges til å holde sengen.

Røkere har økt risiko for blodpropp!

Forrige side Neste side