Informasjon, tilstand

Blodpropp i legg eller arm, dyp venetrombose (DVT)

Forrige side Neste side