Informasjon

Blodpropp i lungene

Diagnostikk

Diagnosen kan være vanskelig å stille. Mistanke om lungeemboli på grunnlag av sykehistorien fører alltid til akutt innleggelse på sykehus. Der vil det bli tatt blodprøver, blant annet for å påvise eller utelukke andre sykdommer som kunne medført disse plagene. Lungene vil bli grundig undersøkt, og en spesiell CT-undersøkelse av blodårene i lungene kan gi sikkert svar.

Forrige side Neste side