Informasjon

Blodpropp i lungene

En blodpropp i lungene skyldes at en blodpropp som har dannet seg i en vene i bena eller bekkenet, har løsnet og fulgt blodstrømmen opp til lungene. Der vil blodproppen kile seg fast.

Behandling

Behandlingen avhenger av hvor alvorlig tilstanden er. Alle skal behandles, men lette tilfeller behøver ikke engang sykehusinnleggelse. Alvorlige tilfeller kan kreve omfattende og avansert behandling i sykehus.

Dyp venetrombose og lungeemboli er tilstander som kan komme tilbake. Dersom du har hatt en episode med blodpropp, er det et tegn på at du er disponert for dette. Derfor er forebyggende tiltak, og behandling med blodfortynnende (antikoagulerende) midler etter en akutt episode, viktig for å forebygge nye anfall.

Medikamentell behandling

Ved alvorlig lungeemboli behandles pasienten i starten med oksygen, morfin og blodfortynnende medisin (heparin) direkte i blodet. Etter 12 til 24 timer startes det med blodfortynnende tabletter (warfarin eller direktevirkende antikoagulasjonsmidler: rivaroksaban, apixaban, dabigatran, edoksaban - fellesnavn DOAK). Blodfortynnende medikamenter brukes for å forhindre dannelse av nye blodpropper. Varigheten avhenger av alvorlighetsgraden av sykdommen, og om pasienten har hatt liknende tilfeller tidligere. Vanligvis er varigheten av denne behandlingen 3 måneder -men det kan være nødvendig med mer langvarig, ev. livslang behandling.

Langtidsbehandling med warfarin (Marevan) krever nøye oppfølging hos fastlegen. Du må møte til jevnlige kontroller av blodfortynningsgraden (INR-måling). Anbefalte verdier for INR er 2,0-3,0. Det er ofte behov for å justere warfarin-dosen for å oppnå riktige blodverdier. Samtidig bruk av salisylat eller NSAID bør generelt unngås fordi det øker faren for blødninger.

De siste årene er en ny gruppe antikoagulerende medisiner (DOAK) som kan erstatte warfarin, kommet på markedet. Fordelen med disse preparatene er at pasienten ikke behøver INR-kontroller. Nøyaktig medisinbruk er imidlertid viktig. Dersom man glemmer noen doser, øker risikoen for blodproppdannelse betydelig, og dersom man tar for mye, øker risiko for blødninger. 

I akuttfasen kan også andre tiltak være aktuelle som blodpropp-oppløsende behandling eller kirurgisk fjerning av blodproppen.

Forebyggende behandling

Fysisk aktivitet er svært viktig fordi blodpropper ofte dannes under eller etter perioder med immobilisering, som for eksempel sengeleie eller gipsbehandling. Dette er også en av de viktigste grunnene til at opererte eller alvorlig syke pasienter anbefales å stå opp av senga så tidlig og så ofte som mulig.

Ellers utgjør antikoagulasjonsbehandling som beskrevet ovenfor, en sentral del av den forebyggende behandlingen.

Forrige side Neste side