Informasjon

Blodpropp i lungene

Prognose

Forløpet avhenger helt av størrelsen på blodproppen. Det kan variere fra helt bagatellmessige, forbigående plager til akutt død ved store lungeembolier. Med god og rask behandlingen er overlevelsen nær 99 prosent.

Tilbakefall kan skje. Pasienter som har blitt behandlet for lungeemboli eller dyp venetrombose, anbefales å unngå bruk av p-piller eller østrogentilskudd senere i livet.

Forrige side Neste side