Informasjon

Forebygging av blodpropp ved kirurgi

Et kirurgisk inngrep øker risikoen for at det kan dannes blodpropp. Forebyggende behandling er derfor svært viktig, noe som blant annet innebærer at du så raskt som mulig må opp å gå etter inngrepet.

Hva er blodpropp?

Blodpropp, trombose, er en komplikasjon til kirurgi som vanligvis oppstår i venene i bena - en såkalt venetrombose. Venene er de blodårene som fører blodet tilbake til hjertet. Hyppigst er slike blodpropper, eller tromber, lokalisert til de dype venene i leggen (dyp venetrombose), men tilstanden forekommer også i låret. Ved operasjoner i armene/skuldrene kan blodpropp oppstå i armene.

Venene i beinaVenene i beina

I noen tilfeller kan en slik blodpropp løsne, og den flyter da med blodstrømmen via hjertet til lungene, hvor den kan tette igjen årer i lungekretsløpet. Denne tilstanden kalles en lungeemboli, og den kan i svære tilfeller være en dødelig komplikasjon.

Pasienter som gjennomgår beinkirurgi (ortopedi), er oftest utsatt for venøs blodpropp. Vi regner at ca. halvparten av de som gjennomgår større ortopediske inngrep, utvikler blodpropp hvis de ikke får forebyggende behandling. I de fleste tilfeller vil blodproppene gå tilbake av seg selv, men i ca. 20 prosent av tilfellene utvikles kronisk blodproppsykdom.

Neste side