Informasjon

Overflatisk årebetennelse - tromboflebitt

Tromboflebitt er en årebetennelse i en overflatisk vene - de blodårene som fører blodet tilbake til hjertet. I en avgrenset lengde av blodåren er åreveggen betent og inne i blodåren dannes en blodpropp (trombe).

Åreknuter er en meget hyppig årsak til overflatisk årebetennelse. I studier er det vist at hos 4-59 prosent av pasienter med åreknuter vil det utvikles overflatisk årebetennelse og cirka 70 prosent av alle pasienter med overflatisk årebetennelse har åreknuter.

Hva er overflatisk årebetennelse?

Vener i underekstremitetene

En overflatisk årebetennelse (tromboflebitt) er vanligvis en godartet lidelse som ofte ses i forbindelse med åreknuter (varicer) i bena. Det foreligger en blodpropp, trombe, inne i venen som tetter igjen denne, og blodåreveggen og nærliggende vev er betent (flebitt, en inflammasjon).

Tilstanden er ikke uvanlig og er i studier funnet å forekomme hos knappe 10 prosent på livsbasis. Gjennomsnittsalder er 60 år, men den er lavere for kvinner, som utgjør 55-70 prosent av alle tilfeller.

Årsaker

Åreknuter er en meget hyppig årsak til overflatisk årebetennelse. I studier er det vist at hos 4-59 prosent av pasienter med åreknuter vil det utvikles overflatisk årebetennelse og cirka 70 prosent av alle pasienter med overflatisk årebetennelse har åreknuter.

Dannelse av blodpropp kan utløses av skade i blodkarets vegg. Disse kan ha kommet etter infeksjoner, eller etter innsettelse av intravenøse nåler eller kanyler. Det vil nesten alltid oppstå en overflatisk årebetennelse der kanylen var, hvis du har ligget med et intravenøst drypp noen dager.

Blodet har også lettere for å levre seg hos brukere av p-piller, samt ved enkelte kroniske tilstander som blant annet kreftsykdommer. Immobilisering, som for eksempel sengeleie etter en operasjon, kan også gjøre at blodet strømmer langsommere i venene, slik at blodet lettere levrer seg.

Noen mennesker er disponert for blodpropp, de har såkalte hyperkoagulabilitetstilstander, trombofili.

Sammenheng med dyp venetrombose?

Blodpumpefunksjonen i beina
Blodpumpefunksjonen i beina

En overflatisk årebetennelse i en vene oppfattes vanligvis som en uskyldig og ufarlig tilstand. Nyere forskning viser imidlertid at det kan foreligge samtidig dyp venetrombose og blodpropp til lungen. I en studie ble det funnet sammenheng mellom dyp og overflatisk trombe hos 75%, men det er uklart om det var en progresjon av overflatisk tromboflebitt til dyp venetrombose eller omvendt. I en studie av det naturlige forløpet av overflatisk tromboflebitt ble det hos 11% funnet progresjon til dyp venetrombose over vel 6 dager, hvorav ca. 90% utgikk fra en vene ovenfor kneet.

Konsekvensen av dette er at man skal være på vakt overfor muligheten for at det foreligger en dypere årebetennelse, eller at tilstanden kan utvikle seg til å bli en alvorligere blodproppsykdom. Legen må derfor vurdere om tradisjonell behandling er tilstrekkelig.

Symptomer

De typiske plagene er at det langsomt utvikler seg ømhet og ubehag i området ved, eller nedenfor blodproppen. Etter hvert oppstår lett hevelse, huden blir utspilt og man merker gradvis økende temperatur og rødfarge i huden.

Ved betennelse i overflatiske blodårer kan man kjenne den tette venen som en hard streng, f.eks. på hånden, armen eller foten. Oftest oppstår årebetennelsen i åreknuter på bena.

Diagnostikk

Symptomer og funn ved undersøkelsen er ofte entydige og gjør diagnosen lett å stille når tilstanden har fått utvikle seg en stund. Tidlig i sykdomsforløpet kan imidlertid plagene og funnene være så sparsomme at det ikke er mulig å stille diagnosen.

En årebetennelse er i de aller fleste tilfeller en uskyldig tilstand og krever vanligvis verken ytterligere undersøkelser eller noen aktiv form for behandling. Men som nevnt, dersom det foreligger mistanke om mer utbredt blodpropp (trombose), så vil det være aktuelt å utrede videre med blodprøver og eventuelt ultralyd.

Behandling

Overflatiske tromboflebitter går ofte over uten behandling etter en uke eller to. Eventuelt kan man bruke betennelsesdempende krem som masseres inn over den betente blodåren.

Andre behandlingsmuligheter er betennelsesdempende tabletter (NSAIDs). Ved sterk mistanke om eller holdepunkter for dypere årebetennelse må legen vurdere oppstart med blodtynnende medisiner, eventuelt innleggelse i sykehus.

Oppfølging

Det anbefales legekontroll etter 7 til 10 dager for å få sjekket at betennelsen har gått tilbake og ikke har tiltatt. Ved økende betennelse bør det gjøres ultralyd for å undersøke blodstrømmen i venene.

Prognose

De fleste overflatiske årebetennelser går som nevnt over uten behandling.

Vil du vite mer?

Animasjoner