Informasjon

Overflatisk årebetennelse - tromboflebitt

Tromboflebitt er en årebetennelse i en overflatisk vene - de blodårene som fører blodet tilbake til hjertet. I en avgrenset lengde av blodåren er åreveggen betent og inne i blodåren dannes en blodpropp (trombe).

Hva er overflatisk årebetennelse?

Vener i underekstremitetene

En overflatisk årebetennelse (tromboflebitt) er vanligvis en godartet lidelse som ofte ses i forbindelse med åreknuter (varicer) i bena. Det foreligger en blodpropp, trombe, inne i venen som tetter igjen denne, og blodåreveggen og nærliggende vev er betent (flebitt/betennelse).

Tilstanden er i studier funnet å forekomme hos litt under 10 prosent på livsbasis. Gjennomsnittsalder er 60 år. Lavest for kvinner, som utgjør 55-70 prosent av alle tilfellene.

Årsaker

Åreknuter er en hyppig årsak til overflatisk årebetennelse. I studier er det vist at hos en stor andel av pasienter med åreknuter vil det utvikles overflatisk årebetennelse, og cirka 70 prosent av alle pasienter med overflatisk årebetennelse har åreknuter.

Dannelse av blodpropp kan utløses av skade i blodkarets vegg. Dette kan være utløst av infeksjoner, eller innsettelse av intravenøse nåler eller kanyler. Det vil nesten alltid oppstå en overflatisk årebetennelse der kanylen var, hvis du har ligget med et intravenøst drypp noen dager.

Blodet har også lettere for å levre seg hos brukere av p-piller, samt ved enkelte kroniske tilstander som blant annet kreftsykdommer. Immobilisering, som for eksempel sengeleie etter en operasjon, kan også gjøre at blodet strømmer langsommere i venene, slik at blodet lettere levrer seg.

Noen mennesker er disponert for blodpropp, de har såkalte trombofili.

Sammenheng med dyp venetrombose?

Blodpumpefunksjonen i beina
Blodpumpefunksjonen i beina

En overflatisk årebetennelse i en vene oppfattes vanligvis som en uskyldig og ufarlig tilstand. Nyere forskning viser imidlertid at det kan foreligge samtidig dyp venetrombose og blodpropp til lungen. I en studie av det naturlige forløpet av overflatisk tromboflebitt ble det hos 11 prosent funnet videre utvikling til dyp venetrombose over vel 6 dager, hvorav ca. 90 prosent startet i en vene ovenfor kneet.

Konsekvensen av dette er at man skal være på vakt overfor muligheten for at det foreligger en dypere årebetennelse, eller at tilstanden kan utvikle seg til å bli en alvorligere blodproppsykdom. Dette har betydning for valg av behandling. 

Symptomer

De typiske plagene er at det langsomt utvikler seg ømhet og ubehag i blodåren rundt blodproppen. Etter hvert blir det litt hevelse, og man merker gradvis økende temperatur og rødfarge i huden.

Ved betennelse i overflatiske blodårer kan man kjenne den tette venen som en hard streng, f.eks. på hånden, armen eller foten. Oftest oppstår årebetennelsen i åreknuter på bena, eller på hånden etter intravenøs væskebehandling. 

Diagnostikk

Symptomer og funn ved undersøkelsen er ofte entydige og gjør diagnosen lett å stille når tilstanden har fått utvikle seg en stund. Tidlig i sykdomsforløpet kan imidlertid plagene og funnene være så sparsomme at det er vanskelig å stille diagnosen.

En årebetennelse er i de aller fleste tilfeller en uskyldig tilstand og krever vanligvis verken ytterligere undersøkelser eller noen form for aktiv behandling. Men som nevnt, dersom det foreligger mistanke om mer utbredt blodpropp (trombose), så vil det være aktuelt å utrede videre med blodprøver og eventuelt ultralyd.

Behandling

Overflatiske tromboflebitter går ofte over uten behandling etter en uke eller to. Eventuelt kan man bruke betennelsesdempende krem som masseres inn over den betente blodåren.

Andre behandlingsmuligheter er betennelsesdempende tabletter (NSAIDs). Ved sterk mistanke om eller holdepunkter for dypere årebetennelse må legen vurdere oppstart med blodtynnende medisiner, eventuelt innleggelse i sykehus.

Oppfølging

Ved overflatisk blodårebetennelse på håndryggen eller underarm etter intravenøs væskebehandling, er det ikke nødvendig med kontroll dersom plagene er i tilbakegang. Ellers anbefales legekontroll etter 7 til 10 dager for å få sjekket at betennelsen går tilbake, og at det ikke er tegn til blodpropp i dypereliggende blodårer. Ved økende betennelse eller økende utbredelse av betennelsen, bør det gjøres ultralyd for å undersøke blodstrømmen i venene.

Prognose

De fleste overflatiske årebetennelser går som nevnt over uten behandling, og prognosen er svært god.

Vil du vite mer?

Animasjoner