Informasjon

Posttrombotisk syndrom

Posttrombotisk syndrom er et resultat av gjennomgått blodpropp i leggen, noe som medfører ødelagte vener i leggen og forstyrret blodstrøm.

Hva er posttrombotisk syndrom?

Venene er de blodårene som fører blodet tilbake til hjertet. Venene i leggen og låret er utstyrt med innvendige klaffer som skal forhindre at blodet renner tilbake (motsatt retning fra hjertet). Posttrombotisk syndrom betegner den tilstanden som oppstår når en blodpropp i en vene i lår eller legg har ødelagt klaffene eller ført til arrdannelse i de dype venene slik at det forstyrrer den frie blodstrømmen. Det er altså en følgetilstand, en komplikasjon, til gjennomgått dyp årebetennelse (dyp venetrombose). En slik følgetilstand medfører økt innvendig trykk i venene, noe som i sin tur gir forandringer i leggen eller låret på grunn av utsiving av væske fra blodårene.

Vener i bena
Vener og venepumpen

Posttrombotisk syndrom forekommer etter tidligere blodpropp i legg eller lår.

Ankelødem
  • Symptomer er hevelse i foten, spesielt i legg- og ankelregionen
  • Det inntreffer fargeforandring hvor huden blir blågrå eller brunlig misfarget
  • Det oppstår ofte eksem og sårdannelser i huden, og noen får plagsom hudkløe
  • Mange får varierende grader av smerter eller tyngdefornemmelse i foten

Omtrent halvparten av dem som har hatt blodpropp i de dype venene, utvikler posttrombotisk syndrom i løpet av en toårs periode.

Årsak

Vener er blodkar som fører blod tilbake fra kroppens vev til hjertet. Dersom blodet levrer seg i et slikt blodkar, hemmes blodets tilbakestrøm. Den utsatte kroppsdelen kan da bli blodfylt og hoven.

Mange ting kan føre til blodproppdannelse i de dype venene. Hyppigste årsak er manglende aktivitet i forbindelse med sykdom eller operasjoner. Risikoen er økt ved for eksempel kreftsykdom, og behandling med østrogener øker også risiko. I mange tilfeller finner en ingen sikker forklaring på blodproppdannelsen.

Når en vene tettes igjen, øker trykket inne i venen. Venene inneholder klaffer som fungerer som ventiler som gjør at blodet bare kan strømme en vei gjennom blodåren, nemlig mot hjertet. Med økt trykk kan disse klaffene bli ødelagt. Det gjør at venene ikke leder blodet like effektivt som før, og blodet "hoper seg opp" i bena. Dette kan medføre at væske siver ut av blodåren og lager hevelse og fargeforandringer i huden.

Huden blir også mer skjør og sårbar på grunn av hevelsen, og det kan dannes åpne sår.

Behandling

Hensikten med behandlingen er å forhindre væskeopphopning (ødem) i foten/leggen, forebygge sårdannelser og å sikre best mulig blodsirkulasjon i foten.

Det er flere ting du selv bør sørge for:

  • Bruk av elastisk strømpe under behandling for blodpropp (dyp venetrombose) kan forebygge posttrombotiske plager. Strømpen bør brukes så lenge det er tendens til hevelse i foten, eller dersom det er sår i huden. 
  • Grundig pleie av huden er viktig for å forebygge sår
  • Daglig aktivitet og mosjon bidrar til å holde blodsirkulasjonen i gang, og kan dempe graden av væskeansamlinger og plager

Basert på resultatene fra en stor studie anbefales ikke rutinemessig bruk av kompresjonsstrømper etter en dyp venetrombose, men hos pasienter med tendens til væskeopphopning (ødem) i foten/leggen kan man forsøke elastiske strømper.

Tilstanden egner seg ikke for kirurgisk behandling eller behandling med medisiner.

Prognose

Man må regne med at plagene blir verre med alderen. I alle fall gjelder dette dersom en slurver med behandlingen. Plagene kan være et problem i noen former for arbeid. Både hardt fysisk arbeid og stillesittende eller stillestående arbeid kan gi økende plager.

Vil du vite mer?