Informasjon

Homocystein

Homocystein er en aminosyre som samvirker med B-vitaminer. Et lavt homocystein-nivå reflekterer en god vitamin B-status. Forhøyet homocystein er en markør for økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Temaside om Korona

Hva er homocystein?

Homocystein er en aminosyre, det vil si en av byggesteinene i proteiner. Homocystein produseres i kroppen vår. Det virker i et samspill med folat (vitamin B9), vitamin B12 og vitamin B6.

De senere årene er man blitt oppmerksom på at homocystein kan være en risikofaktor for å få hjerte- og karsykdom. Spørsmålet er ikke avklart, og det pågår stor forskningsaktivitet på området1.

Homocystein synes ikke å være en så viktig risikofaktor som høyt kolesterol, røyking, diabetes mellitus og høyt blodtrykk. Tilstrekkelig inntak av B-vitaminer, enten i kosten eller i form av kosttilskudd, synes å forhindre utvikling av homocysteinrelatert sykdom i blodårene.

Høyt homocysteinnivå

Homocystein kan i for høye mengder virke irriterende og skadelig på blodårer. Homocystein fører også til at det dannes mer av det "slemme" kolesterolet (LDL). Dette øker tempoet på åreforkalkningsprosessen, og dermed øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Høyt homocysteinnivå fører også til at blodet lettere koagulerer ("levrer seg"). Alt dette øker sjansen for blodpropper i hjertet, hjernen og andre steder. Det er utført en del undersøkelser og analyser som tyder på at det er en sammenheng mellom økt nivå av homocystein i blod og økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Men det er enda ikke bevist at en senkning av homocystein-nivået reduserer forekomsten av hjerte- og karsykdom.

Årsak

Homocystein omdannes i kroppen til andre aminosyrer. For at denne omdanningsprosessen skal gå normalt, er man blant annet avhengig av nok B-vitaminer. Man er også avhengig av at man har nok av de enzymene som omdanner homocystein.

Den vanligste årsaken til høyt homocystein er mangel på vitamin B9 (folsyre/folat), vitamin B6 (pyridoxin) og/eller vitamin B12 (kobalamin) i kroppens celler. Andre årsaker til høyt homocysteinnivå er lavt stoffskifte, nyresykdom, psoriasis (hudsykdom), samt bruk av enkelte medisiner. En sjelden årsak er arvelig mangel på enzymene som trengs for å omdanne homocystein.

Normalt nivå

Homocystein nivået øker gjennom hele livet fra 7 års alder hos begge kjønn. Kvinner har 1-3 µmol/L lavere nivå sammenlignet med menn i samme aldersgruppe frem til overgangsalderen. Etter overgangsalderen vil homocysteinnivået hos kvinner tilnærmes verdiene hos menn.

Normalområdet for homocystein i blod er verdier under 15 µmol pr liter. Et lavt homocystein-nivå reflekterer en god B-vitamin status. Det måles ved en helt vanlig blodprøve.

Det er relativt sjelden behov for å foreta denne analysen, men det er en aktuell prøve dersom legen mistenker at du kan ha for lave verdier av vitamin B12 eller folat i blod, og når måling av B12 eller folat ikke gir tydelige svar.

Prøven er også aktuell hos personer som utvikler hjerte- og karsykdom, som for eksempel hjerteinfarkt eller angina pectoris, i uvanlig ung alder, for eksempel før fylte 50 år.

Hjelper det å senke homocysteinnivået?

Forhøyet homocystein er oppfattet å være et tegn på at kroppen har for lite av B-vitaminene B6, B9 eller B12. Vi har derfor trodd at behandling med B-vitaminer, kan redusere homocysteinnivået og dermed også risikoen for hjerte- og karsykdom. I en stor norsk studie (NORVIT-studien, norsk vitaminstudie) er det imidlertid vist at tilskudd med vitamin B6, B12 eller folsyre alene og i ulike kombinasjoner etter akutt hjerteinfarkt, ikke fører til redusert forekomst av ny hjerte- og karsykdom. Tre andre store, internasjonale studier har kommet frem til samme konklusjon2. Resultatene antyder i tillegg at kombinasjoner med ulike vitamin B-preparater kan være skadelig for disse pasientene.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Chrysant SG, Chrysant GS. The current status of homocysteine as a risk factor for cardiovascular disease: a mini review. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2018;16(8):559-565. doi:10.1080/14779072.2018.1497974 DOI
  2. Baigent C, Clarke R. B vitamins for the prevention of vascular disease. Insufficient evidence to justify treatment. JAMA 2007; 298: 1212-4. PubMed