Informasjon, tilstand

Arytmogen høyre ventrikkel cardiomyopati (ARVC)

Temaside om Korona

Symptomer

ARVC forekommer oftest blant unge eller middelaldrende menn. På grunn av at tilstanden utvikler seg gradvis og i økende grad, kan graden av symptomer variere mye. Mange har sannsynligvis en lang periode hvor det er forandringer i hjertet, men helt uten symptomer eller unormale funn. Hjertebank, tretthet og besvimelse og brystsmerter synes å være de hyppigste symptomene. I noen tilfeller oppstår hjertestans etter fysiske anstrengelser, f.eks. ved deltakelse i sport. Familiær forekomst av plutselig hjertedød eller død i ung alder, gir grunnlag for mistanke om ARVC.

Forrige side Neste side