Informasjon, tilstand

Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC)

Behandling

Hovedmålet med behandlingen er å forebygge de farlige rytmeforstyrrelsene som kan føre til plutselig hjertedød. Selv om det ikke finnes noen helbredende behandling for ARVC, så kan rytmeforstyrrelsene kontrolleres. Tilgjengelige behandlinger er livsstilsendringer, implantasjon av hjertestarter, og eventuelt medikamenter mot rytmeforstyrrelser.

Egenbehandling

Første trinn i behandlingen er å lære pasientene om sykdommen. Selv om det ikke finnes klare bevis på nytten av livsstilsendringer, så bør pasienten unngå aktiviteter som kan utløse ekstra hurtig puls, slik som sterke fysiske belastninger. Pasienter med påvist ARVC anbefales derfor ikke å delta i kondisjonskrevende konkurranseidretter. Det vil kunne forverre tilstanden og øke risikoen for livstruende arytmier.

Hjertestarter

En implanterbar hjertestarter (implantable cardioverter-defibrillator = ICD) er en liten datamaskin som opereres inn under huden i brystveggen, og med ledninger som føres inn i hjertet. Apparatet måler kontinuerlig hjerterytmen, og det kan automatisk gi et støt i hjertet dersom det oppstår livstruende rytmer. På den måten brytes den farlige rytmen. Denne metoden er effektiv og sikker og blir tilbudt alle hvor en vurderer at det er økt risiko for farlige rytmeavvik. I mange tilfeller er forandringene i hjertet så beskjedne at denne behandlingen ikke er nødvendig.

Medikamentell behandling

Medikamenter som bidrar til å stabilisere hjerterytmen er aktuelt dersom pasienter ikke kan eller vil ha hjertestarter, og i noen tilfeller brukes også rytmestabiliserende behandling i tillegg til hjertestarter hos pasienter med hyppige eller langvarige rytmeforstyrrelser.

Annen behandling

Radiofrekvensablasjon som brukes mye ved atrieflimmer (flimmer i forkammer), er ikke like mye brukt ved denne tilstanden. Noen kan ha effekt av slik behandling. 

Om overnevnte behandlinger svikter, kan hjertetransplantasjon være et alternativ.

Forrige side Neste side