Informasjon

Bradykardier

Bradykardi betyr langsom puls - en hvilepuls under 60 slag per minutt.

Hva er arytmi?

Hjerteslagene styres av elektriske signaler som normalt oppstår i sinusknuten i høyre forkammer (atrium), passerer via elektriske ledninger i forkammeret til AV-knuten, som befinner seg mellom atriene og hjertekamrene (ventriklene), og derfra passerer impulsene videre ned i ventriklene. Hjerterytmeproblemer, arytmier, opptrer når de elektriske impulsene i hjertet ditt ikke dannes eller sendes ut på normal måte. Det kan medføre at hjertet ditt slår for fort, for langsomt eller uregelmessig - noe som gir for rask, for langsom eller uregelmessig puls.

Hjertets ledningssystem

Hjertearytmier kan forekomme ved feilfunksjon i enhver del av hjertets elektriske system. Legene inndeler arytmier ut fra hvor i hjertet de oppstår (i atriene eller ventriklene) og hastigheten på hjerteslagene.

  • Takykardi betyr hurtig puls - det vil si mer enn 100 slag per minutt
  • Bradykardi betyr langsom puls - en hvilepuls under 60 slag per minutt
Animasjon av ventrikkeltakykardi
Animasjon av langsom puls, bradykardi

Ikke alle takykardier eller bradykardier betyr sykdom. I forbindelse med fysisk belastning er det normalt at det oppstår takykardi for å sikre at vevene dine får nok oksygenrikt blod. Og motsatt har ofte idrettsutøvere en hvilepuls langt under 60 slag per minutt fordi hjertene deres arbeider så effektivt (pumper mye blod på en gang).

Bradykardier

Selv om en puls under 60 slag per minutt i hvile defineres som bradykardi, betyr ikke en lav hvilepuls at noe er galt. Hvis du er i god form, kan hjertet ditt klare å pumpe tilstrekkelige mengder med blod med færre enn 60 slag per minutt i hvile. Hvis du derimot har langsom puls og plages av dette, kan du ha en type bradykardi som defineres som en sykdom. Dette dreier seg i praksis om to ulike tilstander:

 

Syk-sinus-syndrom

Dersom sinusknuten din ikke sender ut impulser slik den skal, kan hjerterytmen bli for langsom, eller pulsen kan øke og gå ned om hverandre.

AV-blokk

En blokkering i hjertets elektriske ledningssystem kan forekomme i eller nær AV-knuten, eller langs ledningene som fører impulsene videre til ventriklene. Avhengig av lokalisasjonen og typen blokk, kan impulsene mellom atriene og ventriklene bli forsinket, eller delvis eller helt blokkert. Hvis signalet er helt blokkert, kan celler med "pacemaker-egenskaper" i ventriklene overta styringen. En slik rytme kalles en erstatningsrytme, og denne forhindrer at hjertet stanser. En slik erstatningsrytme er langsommere enn den normale rytmen, og medfører med andre ord en langsommere puls. Hos noen gir slike blokkeringer ingen symptomer eller plager, mens andre kan oppleve alt fra ørhet og svimmelhet til besvimelse. Også hos de som ikke har plager, er et ledningsblokk vanligvis enkelt å påvise med et EKG.

Med få unntak skal kun bradykardi som gir ubehag, behandles. Hos pasienter som plages med anfall med ørhet, svimmelhet eller besvimelser, vil man operere inn pacemaker som styrer hjerterytmen uavhengig av den syke AV-knuten.

Vil du vite mer?