Informasjon

Behandling av hjertearytmi

Hvis du har fått diagnostisert arytmi (hjerterytmeforstyrrelse), kan behandling noen ganger være nødvendig. Vanligvis er behandling bare nødvendig hvis arytmien gir klare plager, eller hvis den medfører risiko for at du skal få en alvorligere arytmi eller en komplikasjon til arytmi.

Vagusmanøvre

Dersom du har en kjent og bekreftet ufarlig rytmeforstyrrelse av typen supraventrikulær takykardi, kan denne i mange tilfeller stanses ved å utøfre såkalt Valsalva-manøver. Det kan gjøres ved å holde pusten i 10-15 sekunder, eller ved å stramme buken som når du presser på do, eventuelt ved å framkalle brekningsrefleks (finger i halsen). Disse manøvrene påvirker nervesystemet som kontrollerer hjerteslagene (vagusnerven), og kan får hjertet til å roe seg.

Neste side