Informasjon

Behandling av hjertearytmi

Hvis du har fått diagnostisert arytmi (hjerterytmeforstyrrelse), kan behandling noen ganger være nødvendig. Vanligvis er behandling bare nødvendig hvis arytmien gir klare plager, eller hvis den medfører risiko for at du skal få en alvorligere arytmi eller en komplikasjon til arytmi.

Vagusmanøvre

Du kan stanse en supraventrikulær takykardi ved å utføre bestemte manøvre, som å holde pusten, stramme i buken som om du sitter på do, skvette isvann i ansiktet eller hoste. Det finnes også andre manøvre som kan stanse en rask puls. Disse manøvrene påvirker nervesystemet som kontrollerer hjerteslagene (vagusnerven), og får ofte hjertet til å roe seg.

Neste side