Informasjon

Behandling av hjertearytmi

Hvis du har fått diagnostisert arytmi (hjerterytmeforstyrrelse), kan behandling noen ganger være nødvendig.

Vagusmanøvre

Dersom du har en kjent og bekreftet ufarlig rytmeforstyrrelse av typen supraventrikulær takykardi, kan denne i mange tilfeller stanses ved å utføre såkalt Valsalva-manøver. Det kan gjøres ved å holde pusten i 10-15 sekunder, eller ved å stramme buken som når du presser på do, eventuelt ved å framkalle brekningsrefleks (finger i halsen). Disse manøvrene påvirker nervesystemet som kontrollerer hjerteslagene (vagusnerven), og kan få hjertet til å roe seg.

Neste side