Informasjon

Behandling av hjertearytmi

Hvis du har fått diagnostisert arytmi (hjerterytmeforstyrrelse), kan behandling noen ganger være nødvendig. Vanligvis er behandling bare nødvendig hvis arytmien gir klare plager, eller hvis den medfører risiko for at du skal få en alvorligere arytmi eller en komplikasjon til arytmi.

Medikamenter

Det finnes ulike medikamenter som stanser eller demper en arytmi (antiarytmika). Valg av preparat avhenger av om det er en akuttsituasjon eller langtidsbehandling. De fleste antiarytmika virker ved å nedsette hjertets hastighet på en av to måter. Den ene måten er å undertrykke aktiviteten i pacemaker-vevet som utløser de altfor raske impulsene. Den andre måten er å forsinke overføringen av raske impulser inne i hjertet.

Antiarytmika kan ha plagsomme bivirkninger. Noen ganger øker faktisk det antiarytmiske preparatet forekomsten av den arytmien det egentlig skulle behandle, og nye arytmier kan oppstå. Behandling med antiarytmika krever derfor ofte spesialisert kunnskap, og utstyr og kunnskap til å kunne behandle uventa effekter som måtte oppstå under behandlingen. I de flest tilfeller starter man derfor slik behandling i en sykehusavdeling med nødvendig utstyr og kompetanse.

Forrige side Neste side