Informasjon

Behandling av hjertearytmi

Medikamenter

Det finnes ulike medikamenter som stanser eller demper en arytmi (antiarytmika). Valg av preparat avhenger av om det er en akuttsituasjon eller langtidsbehandling. De fleste antiarytmika virker ved å nedsette hjertets hastighet på en av to måter. Den ene måten er å undertrykke aktiviteten i pacemaker-vevet som utløser de altfor raske impulsene. Den andre måten er å forsinke overføringen av raske impulser inne i hjertet.

Antiarytmika kan ha plagsomme bivirkninger, og noen ganger kan også medisinene føre til nye rytmeforstyrrelser. Behandling med antiarytmika krever derfor oftest spesialisert kunnskap, og utstyr og kunnskap til å kunne behandle uventa effekter som måtte oppstå under behandlingen. I de flest tilfeller starter man derfor slik behandling i en sykehusavdeling med nødvendig utstyr og kompetanse.

Forrige side Neste side