Informasjon

Behandling av hjertearytmi

Hvis du har fått diagnostisert arytmi (hjerterytmeforstyrrelse), kan behandling noen ganger være nødvendig. Vanligvis er behandling bare nødvendig hvis arytmien gir klare plager, eller hvis den medfører risiko for at du skal få en alvorligere arytmi eller en komplikasjon til arytmi.

Elektrisk sjokk

Hvis du har atrietakykardi, f.eks. atrieflimmer, kan legen bruke medisiner eller et elektrisk sjokk for å få hjertet ditt til å finne tilbake til sin regelmessige rytme. Ved atrieflimmer gis blodfortynnende medisin i forkant av sjokkbehandlingen for å hindre at det danner seg blodlevrer (tromber) i hjertet ditt.

Sjokkbehandlingen blir gitt under lett narkose via elektroder på brystet. Sjokket får hjertet til å stoppe opp et lite sekund. Når det slår igjen, vil det ofte gjenoppta en normal rytme. Elektrisk sjokk kan noen ganger medføre at hjertet ditt gjenvinner sin normale rytme på permanent basis, men ofte trengs antiarytmika for å opprettholde den normale rytmen over lengre tid. Atrieflimmer som har stått lenge, reagerer dårligere på slik behandling enn nyoppstått atrieflimmer.

Forrige side Neste side