Informasjon

Behandling av hjertearytmi

Kateterablasjon

Ved denne prosedyren føres ett kateter (sonde) gjennom blodårer inn til det indre av hjertet. Kateterspissen plasseres langs elektriske ledningsveier, og man kan lete seg fram til de ledningene i hjertets elektriske system som fungerer feil og fører til unormal rytme. Elektroder på katetertippen varmes opp med radiobølger. På denne måten kan man med stor presisjon ødelegge (ablasjon) de ledningene som fungerer feil. Vanligvis får dette arytmien til å opphøre, og det forebygger nye anfall med rytmeforstyrrelse. Kateterablasjon virker best i behandlingen av arytmier som skyldes en unormal ledningsvei, f.eks. atrieflimmer og Wolff-Parkinson-White syndrom og andre rytmeforstyrrelser som er utløst i forkamrene. 

Kateterablasjon er etter hvert blitt en trygg og effektiv behandlingsform med lite komplikasjoner. Noen ganger må inngrepet gjøres flere ganger. Det hender også at ødeleggelse av noen ledningsbaner medfører nye typer rytmeforstyrrelser - for eksempel for langsom puls. Men slike komplikasjoner skjer i færre enn 1-2% av tilfellene.

Kateterablasjon gir lite ubehag og kan utføres under en lett rus og lokalbedøvelse. Av disse grunner er kateterablasjon blitt en stadig mer brukt behandlingsmetode.

Forrige side Neste side