Informasjon

Behandling av hjertearytmi

Hvis du har fått diagnostisert arytmi (hjerterytmeforstyrrelse), kan behandling noen ganger være nødvendig. Vanligvis er behandling bare nødvendig hvis arytmien gir klare plager, eller hvis den medfører risiko for at du skal få en alvorligere arytmi eller en komplikasjon til arytmi.

Kateterablasjon

Ved denne prosedyren føres ett eller flere katetre gjennom blodårer inn til det indre av hjertet. Kateteret plasseres langs elektriske ledningsveier, og man kan lete seg fram til de ledningene i hjertets elektriske system som fungerer feil og fører til unormal rytme. Elektroder på katetertippen varmes opp med radiobølger. På denne måten kan man med stor presisjon ødelegge (ablasjon) de ledningene som fungerer feil. Vanligvis får dette arytmien til å opphøre, og det forebygger nye anfall med rytmeforstyrrelse. Kateterablasjon virker best i behandlingen av arytmier som skyldes en unormal ledningsvei, f.eks. atrieflimmer og Wolff-Parkinson-White syndrom.

Kateterablasjon er etter hvert blitt en trygg og effektiv behandlingsform med lite komplikasjoner. Noen ganger må inngrepet gjøres flere ganger. Det hender også at ødeleggelse av noen ledningsbaner medfører nye typer rytmeforstyrrelser - for eksempel for langsom puls. Men slike komplikasjoner skjer i færre enn 1-2% av tilfellene.

Kateterablasjon gir lite ubehag og kan utføres under en lett rus og lokalbedøvelse. Av disse grunner er kateterablasjon blitt en stadig mer brukt behandlingsmetode.

Forrige side Neste side