Informasjon

Behandling av hjertearytmi

Hvis du har fått diagnostisert arytmi (hjerterytmeforstyrrelse), kan behandling noen ganger være nødvendig. Vanligvis er behandling bare nødvendig hvis arytmien gir klare plager, eller hvis den medfører risiko for at du skal få en alvorligere arytmi eller en komplikasjon til arytmi.

Pacemaker

Hvis du har en plagsom langsom puls (bradykardi), som ikke har en årsak som lar seg korrigere - f.eks. lavt stoffskifte eller bivirkning av en medisin - er behandlingen ofte pacemaker. En pacemaker er et lite batteridrevet apparat på størrelse med en fyrstikkeske som vanligvis implanteres under huden like nedenfor kravebeinet. En eller flere elektroder går fra pacemakeren via blodårer til det indre av høyre side av hjertet ditt. Hvis hjerterytmen din er for langsom eller hvis hjertet stanser, registrerer pacemakeren det og sender ut elektriske impulser som får hjertet ditt til å slå med en jevn, passende hastighet. Når pulsen er over et bestemt nivå, kobler pacemakeren seg ut. Pacemakeren kan programmeres slik at den er "skreddersydd" for dine behov.

Forrige side Neste side