Informasjon

Behandling av hjertearytmi

Kirurgi

Maze prosedyre. Dette inngrepet innebærer å lage en serie med kirurgiske snitt i atriene. Disse tilheler med arr som bryter ledningsnettet slik at strømmen av elektriske impulser brer seg utover på en ordnet måte fra toppen til bunnen. Inngrepet har 80-95% suksessrate, men fordi det krever åpen hjertekirurgi, reserveres den til personer som ikke får god nok effekt av annen behandling.

Ventrikkel aneurisme kirurgi. Hvis kateterablasjon og implantasjon av defibrillator ikke virker, kan kirurgi i sjeldne tilfeller være aktuelt. Det kan bety å fjerne en eventuell utposning på hjertet (aneurisme) som eventuelt er skyld i arytmien. Ved å fjerne kilden til de unormale impulsene, kan man eliminere arytmien.

Stentbehandling eller koronar bypass kirurgi. Hvis du har alvorlig koronarsykdom i tillegg til hyppige ventrikkeltakykardier, kan stenting (blokking) av kransårene eller koronar bypass-kirurgi, være aktuelt. Det kan bedre blodforsyningen til hjertet og redusere tilbøyeligheten til farlige rytmeforstyrrelser. 

Forrige side Neste side