Informasjon

Hjertearytmi

Temaside om Korona

Hjertearytmi, årsak

Hjertet er inndelt i fire kammer med to kammer på høyre og to kammer på venstre side. På hver side er det et forkammer (atrium) og et hjertekammer (ventrikkel) som samarbeider om å pumpe blodet ut i kretsløpet. Kamrene på høyre side pumper blodet ut i lungekretsløpet og kamrene på venstre side pumper blodet ut i det store kretsløpet. I forbindelse med et enkelt hjerteslag fungerer de to kamrene på samme side som to pumper. Først trekker de mindre forkamrene seg sammen og fyller de avslappede hjertekamrene med blod. Like etter trekker de kraftige hjertekamrene seg sammen og presser ut blod i kretsløpene samtidig som klaffene til forkamrene lukkes og forkammerne på ny fylles med blod. Effektiv blodsirkulasjon krever en rytmisk samordning av forkamrene og hjertekamrene for å få best mulig pumpeeffekt. I tillegg kreves det god kontroll over pulsen, dvs. hastigheten på hjerteslagene, som normalt er 60-100 slag per minutt når kroppen er i hvile. Samordningen av disse to mekanismene styres av hjertets elektriske system. Du kan lese om hjertets elektriske system her.

Normalt hjerte
Hjertets elektriske system
Forrige side Neste side