Informasjon

Hjertearytmi

Temaside om Korona

Hjertearytmi, tilstander som kan medføre arytmi

Enhver forandring i hjertet kan føre til utvikling av arytmi på grunn av:

  • Nedsatt blodtilførsel. Dersom blodtilførselen til hjertet er redusert, kan det endre hjertecellenes evne til å fungere normalt - noe som også gjelder de cellene som leder de elektriske impulsene i hjertet.
  • Skade eller død av hjertevev. Når hjertevev ødelegges eller dør, kan det påvirke måten de elektriske impulsene brer seg ut i hjertet på.

Koronar hjertesykdom

Sykdommen omfatter de to tilstandene angina pectoris og hjerteinfarkt, og den skyldes nedsatt eller blokkert sirkulasjon i hjertets kransårer (koronararteriene). Koronar hjertesykdom er oftest forbundet med ventrikkelarytmier og plutselig hjertedød. Innsnevringen av koronararteriene kan tilta så mye at en del av hjertet ditt dør på grunn av mangel på blod (hjerteinfarkt). Et gammelt hjerteinfarkt etterlater et arr i hjertemuskelen. Elektriske kortslutninger rundt arret kan forstyrre den normale hjertefunksjonen ved å få hjertet til å slå farlig fort (ventrikkeltakykardi) eller til å gå over i flimring (ventrikkelflimmer). Ubehandlet fører ventrikkelflimmer til død. Koronar-sykdom medfører også økt risiko for flimmer av hjertets forkammer (atrieflimmer).

Kardiomyopati

Denne tilstanden oppstår først og fremst når ventrikkelveggene strekkes og forstørres (dilatert kardiomyopati) eller når venstre ventrikkelvegg fortykkes og hemmer utpumpingen av blod (hypertrofisk kardiomyopati). I begge tilfellene nedsettes hjertets evne til å pumpe blod, og det fører ofte til skade på hjertevevet og hjertets ledningssystem.

Klaffesykdom

Lekkasje eller innsnevringer i hjerteklaffene kan medføre strekking og fortykkelse av hjertemuskelen. Når hjertekamrene blir forstørret og svekket som følge av den ekstra belastningen fra trange eller lekkende klaffer, er det økt risiko for at det kan oppstå arytmi.

Forrige side Neste side