Informasjon

Hjertearytmi

Temaside om Korona

Hjertearytmi, når bør du kontakte lege?

Arytmier gjør at du kan kjenne ekstraslag eller at hjertet raser av sted, eller slår for langsomt. Andre symptomer og tegn kan skyldes nedsatt utpumping av blod fra hjertet. Det kan være kortpusthet, svakhetsfølelse, svimmelhet, besvimelse eller besvimelsestendens, brystsmerter eller ubehag i brystet. Du bør søke legehjelp umiddelbart hvis du plutselig eller hyppig opplever noen av disse tegnene uten at du ser noen god forklaring.

Ved flimmer av hjertekamrene vil pumpefunksjonen i hjertet stanse, og pasienten faller om i løpet av sekunder, uten puls og etter kort tid uten pust. Hvis dette skjer, må du eller de som er sammen med deg:

  • Ringe 113
  • Start straks med hjertelungeredning. Det hjelper til med å opprettholde blodsirkulasjon inntil man får gitt et elektrisk sjokk (defibrillering).

Bærbare defibrillatorer (hjertestarter) finnes på et økende antall steder - sjekk om det finnes noe slikt i nærheten. Hjertestarterne er enkle å bruke, og de er programmert slik at de gir sjokk kun når det trengs.

Forrige side Neste side