Informasjon

Hjertearytmi

Temaside om Korona

Hjertearytmi, komplikasjoner

Visse arytmier kan øke risikoen for komplikasjoner.

Hjerneslag. Når atriene flimrer er de ute av stand til å pumpe blodet effektivt. I blodet som stopper opp i atriene kan det dannes blodlevrer (blodkoagler). Hvis en slik blodkoagel løsner, kan den flyte med blodet og tette igjen en arterie i hjernen og forårsake et hjerneinfarkt (et område i hjernen som mister blodforsyningen sin). Det kan skade eller ødelegge en del av hjernen din, og det kan føre til død. Risikoen for hjerneslag er høyere dersom du har høyt blodtrykk, er eldre enn 65 år, har hjertesvikt eller om du har hatt hjerneslag tidligere. Legen vil i slike tilfeller foreskrive blodfortynnende medisin for å minske risikoen for blodpropper.

Hjertesvikt. Atrieflimmer, eller andre former for arytmi, kan føre til en overbelastning dersom hjertet på forhånd er svekket, og medføre såkalt hjertesvikt. Noen ganger kan kontroll over rytmen som forårsaker hjertesvikten, gi en klar bedring i hjertets funksjon.

Plutselig hjertedød. Enkelte hjertearytmier kan føre til hjertestans eller ventrikkelflimmer. Uten øyeblikkelig behandling fører disse tilstandene til plutselig død.

Forrige side Neste side