Informasjon

Implanterbar hjertestarter

Temaside om Korona

Hvordan kan jeg leve med en implantert hjertestarter?

Mest sannynlig kan du gjenoppta et normalt liv etter inngrepet. Du kan være fysisk aktiv, arbeide, ha sex. De første fire ukene etter operasjonen bør du imidlertid unngå tunge fysiske aktiviteter, tunge løft, deltakelse i kontaktidretter.

Problemer med hjertestarteren som følge av interferens med andre elektriske artikler, er sjelden.

  • Det tilrås likevel at du unngår å plassere en påslått mobiltelefon nærmere enn ca. 15 cm fra hjertestarteren. Det er en fordel å holde telefonen til det motsatte øret, og ikke ha den i jakken/beltet på den siden hjertestarteren ligger. Husk at den er like aktiv når du ikke snakker i den.
  • I sikkerhetskontrollen på flyplasser vil hjertestarteren utløse alarm. Du bør derfor være utstyrt med et bevis på at du har en hjertestarter.
  • Håndholdte metalldetektorer kan interferere med hjertestarteren. Scanningen bør derfor pågå i kortere tid enn 30 sekunder i området over starteren.
  • MR-undersøkelse kan påvirke hjertestarteren, og legen må vurdere nøye om MR-undersøkelsen er gjennomførbar.
  • Hold minst en avstand på 0,5 m fra kraftgeneratorer.
Forrige side Neste side