Informasjon

Implanterbar hjertestarter

Temaside om Korona

Hva med bilkjøring?

Dersom du bruker ICD som primærforebyggende tiltak, det vil si at du aldri har hatt alvorlige rytmeforstyrrelse, er førerkort i gruppe 1 gyldig etter en uke. Dersom ICD brukes sekundærprofylaktisk - det vil si for å forebygge nye episoder etter at du tidligere har hatt alvorlige rytmeforstyrrelser, må du vente 3 måneder før du kan kjøre bil. 

Dersom du har ICD mister du i alle tilfeller retten til førekort i gruppe 2 eller 3. 

Forrige side Neste side