Informasjon

Implanterbar hjertestarter

Hvordan virker hjertestarteren?

Når hjerterytmen plutselig endres, blir rask og eventuelt uregelmessig, går det elektriske signaler via ledningene fra hjertet til hjertestarteren. Den oppfatter det som en nødsituasjon og sender elektriske impulser tilbake til hjertet. Avhengig av hva som er feil med hjerterytmen, kan hjertestarteren programmeres for ulike behandlinger:

  • Lavenergi pacing. I en slik situasjon merker du enten ingenting eller bare en svak skjelving i brystet når hjertestarteren sender svake impulser til hjertet for å korrigere mindre forstyrrelser i hjerteslagene.
  • Kardioversjon. Et kraftigere elektrisk støt avgis for å takle et alvorligere hjerterytmeproblem. Det kan kjennes som ubehag eller et støt. 
  • Defibrillering. Dette er det kraftigste elektriske støtet som kan avgis for å gjenopprette normal hjerterytme. Det oppleves smertefullt, nesten som et spark i brystet. Typisk varer denne smerten bare et sekunds tid, og det er sjelden ubehag etter at sjokket er over.

Vanligvis er det nok med ett elektrisk støt for å få tilbake den normale hjerterytmen. Noen ganger kan du behøve to eller flere slike støt over en 24-timers periode. Hyppige sjokk over en kort tidsperiode er bekymringsfullt, og du bør da straks søke lege. Man må da avklare hvorfor det er slik, om det er en feil med hjertestarteren eller om der er en annen underliggende medisinsk forklaring. Eventuelt om du trenger en annen form for behandling.

Forrige side Neste side