Informasjon

Implanterbar hjertestarter

En implanterbar hjertestarter, en defibrillator, virker ved å oppdage og stanse farlige, unormale hjerterytmer (arytmier). Hjertestarteren overvåker hjerteslagene hele tiden, og den avgir elektriske sjokk for å gjenopprette normal hjerterytme om nødvendig.

Hvem behøver en implanterbar hjertestarter?

Du er kandidat for en implanterbar hjertestarter dersom du har hatt en anfall med ventrikkeltakykardi, har overlevd en episode med plutselig hjertestans, eller du har besvimt som følge av unormal hjerterytme i ventriklene (hjertekamrene). Andre grunner kan være at du har hatt et hjerteinfarkt som har svekket hjertet, at hjertemuskelen er syk (kardiomyopati), eller at du har en nedarvet defekt i hjertets elektriske ledningssystem, for eksempel et såkalt langt QT-syndrom - som kan føre til ventrikkelflimmer og død selv hos unge, aktive mennesker. Andre sjeldne indikasjoner kan være Brugadas syndrom og arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC).

Hos endel pasienter med hjertesvikt og grenblokkforstyrrelse vil man kunne legge en ekstra ledning til venstre hjertekammer for å samkjøre hjertekammerne, og derved bedre hjertets funksjon.

Forrige side Neste side