Informasjon

Implanterbar hjertestarter

Temaside om Korona

Er implantasjonen forbundet med noen risiko?

Implantasjonen er sjelden forbundet med komplikasjoner. De vanligste problemene som kan oppstå er infeksjon der hvor hjertestarteren opereres inn, blødning og blodansamling, skader på venen der ledningene til hjertestarteren går, blødning rundt hjertet, lekkasje gjennom hjerteklaffen som ledningene går gjennom. Forskning viser at den samlede komplikasjonshyppigheten er ca. 1,5%.

Forrige side Neste side